Informace pro vycházející žáky

 

Souhrnné informace o přijímacím řízení 2017/2018 (pro zákonné zástupce všech vycházejících žáků, tzn. z pátých, sedmých ročníků - víceletá gymnázia, z osmých a devátých ročníků)

Testová zadání k procvičení   

kladní informace k přijímacímu řízení 2018 včetně JPZ

Informace k zápisovému lístku a nepřijetí   

ZPĚT