Vážení rodiče

 
       
 

Od školního roku 2013 / 2014 nabízí naše škola naprostou novinku ve výuce cizích jazyků. Prvňáčci si mohou vybrat, zda chtějí navštěvovat hodiny cizího jazyka
už od 1. ročníku nebo jestli s cizím jazykem začnou až od 3. třídy tak, jak tomu bylo doposud.

Ti, kteří se s cizím jazykem setkali již v mateřské škole, mají možnost navázat   na učivo zábavnou formou, hrami a soutěžemi. Vedení školy tímto krokem usiluje o to, aby výuka
na základní škole plynule navazovala na zkušenosti a dovednosti, které děti získaly
už v mateřské škole a aby kontinuita jazykového vzdělávání nebyla přerušena. Děti,
které v mateřské škole cizí jazyk neměly, se nemusí bát zkusit pracovat společně s těmi,
které už nějaké základy mají. Právě proto budou paní učitelky preferovat hry, soutěže a práci zábavnou formou.

Pamatováno je ovšem i na ty, kteří s cizím jazykem chtějí počkat až do 3. třídy. Naše škola je od školního roku 2013 /2014 připravena poskytnout výuku cizího jazyka v obou variantách.

Od školního roku 2013/2014 se žáci od 7. ročníku učí další cizí jazyk v rozsahu 2 hodiny týdně a mohou si vybrat mezi německým a ruským jazykem. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se místo dalšího cizího jazyka zdokonalují v prvním cizím jazyce.

 

 
                   
   

ZPĚT