Informace pro rodiče

 

Zpět na úvodní stránku

Výsledky inspekcí

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích druháků

Informace pro rodiče budoucích třeťáků                                BAKALÁŘI - přístup pro rodiče

Informace pro rodiče budoucích šesťáků                               

Informace pro rodiče šesťáků

Informace pro rodiče budoucích sedmáků

Informace pro rodiče budoucích osmáků

Informace pro rodiče budoucích deváťáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků (pro zákonné zástupce všech vycházejících žáků, tzn. z pátých, sedmých ročníků - víceletá gymnázia, z osmých a devátých ročníků)

Informace o výuce cizích jazykůprorodice

Tiskopisy a formuláře ke stažení

Pravidla pro vstup do školy

Informace pro vycházející žáky

Kroužky

Různé

ZPĚT