Ukázky prací žáků naší školy
 
  1. stupeň 2. stupeň  
  Výtvarná výchova    Výtvarná výchova 2017/18  
    2014/15   2016/17  
  Prvouka   Pracovní činnosti 2015/16  
    2014/15   2014/15  
  Pracovní činnosti   Jazyky 2016/17  
    2014/15   2015/16  
        2014/15  
           
        ZPĚT
 NA VÝBĚR GALERIÍ