Dokumenty školy

Zpět na úvodní stránku

Školní vzdělávací program

Školní řád

Řády odborných učeben školy

Vnitřní řád školní družiny

Výroční zpráva školy 2015/16

Plán environmentální výchovy

Sportovní areál - provozní řád

Minimální preventivní program

Program proti šikanování a kyberšikaně

Pravidla pro používání mobilních telefonů

Obecná pravidla pro hodnocení žáků po dlouhodobé absenci

Obecná pravidla - neomluvená absence

Vnitřní směrnice ke konání školních výletů

ZPĚT